Other Countries(Cambio)

Demonstratieproject Meerlagenteelt

Koppert Cress in Monster is een demonstratieproject Meerlagenteelt opgestart. In een voorgaande project, in de bestaande traditionele (niet semi-gesloten) kas, aan De Poel 1, is ervaring opgedaan met het in drielagen telen van Cressen. Deze opgedane kennis en ervaring worden gebruikt in dit nieuwe demonstratieproject.


 
Aan het huidige demonstratieproject zullen twee factoren worden toegevoegd:

  1. telen in een semi-gesloten kas
  2. een vijflagenteelt (in plaats van drielagen).
    Zolang de vijflagenteelt niet is gerealiseerd, zal tijdens het demoproject de drie-lagen-stelling worden getoond. Zodra de nieuwe stelling in gebruik is, zal de drielagenstelling buiten gebruik worden gesteld.

Het doel van het demonstratieproject is om de ontwikkelde vernieuwing ‘LED in de meerlagenteelt’ bij Koppert Cress op praktijkschaal te bouwen, te optimaliseren en te demonstreren en de gerelateerde kennis over te dragen met de focus op het duurzaam en efficiënt inzetten van (schone) energie.Met deze investering wil Koppert Cress laten zien dat het gebruik van fossiele brandstoffen per eenheid product kan worden gereduceerd, door meerlagenteelt in combinatie met het semi-gesloten telen.

De vernieuwingen en kennis die Koppert Cress wil demonstreren en overdragen zijn:

  • Telen met energie zuinigere LEDs (ten opzichte van de traditionele SON-T lampen).
  • 1 m² kas verwarmen voor 5 m² teeltoppervlakte (minder energie per eenheid gebruik).
  • De meerlagenstelling wordt geplaatst in een semi-gesloten kas, waarbij gebruik wordt gemaakt van aquifers, warmtepompen, warmtewisselaars, 3 schermen, diffuus glas, luchtbehandelingskasten en buitenluchtaanzuiging. Voor de meerlagenteelt  is dat een extra en vernieuwende factor.
  • Door het koelen van LEDs en het oogsten van warmte in de kas met semi-gesloten kassysteem kan Koppert Cress aan naburige (nog te bouwen) woonhuizen warmte leveren.
  • Het inzetten van duurzame energiebronnen zoals zonnecellen en micro windturbines voor het gebruik van LED groeilicht.

 

De bovengenoemde thema’s leveren een bijdrage aan de CO2 reductie, waarmee wordt aangesloten op het convenant ‘Schone en Zuinige Agrosectoren’ dat de glastuinbouw heeft gesloten met de overheid.

Het demonstratieproject meerlagenteelt wordt mede gefinancierd uit de LNV-regeling demonstratieprojecten ‘Schoon & Zuinig’ Dit programma is opgezet door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

 “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”